Ringkasan Tata Cara Wudhu

  Berikut kami sampaikan ringkasan tata cara wudhu sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam. Meniatkan untuk menghilangkan hadats atau (meniatkan) wudhu untuk shalat, dan semisalnya. Dan niat…

0 Comments